Ubezpieczenia

Ubezpieczenia – ochrona na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i bezpieczeństwo finansowe w przyszłości!

OC

To propozycja, dzięki której szybko i w prosty sposób, przy minimalnym wkładzie własnym, z ratą dopasowaną   do możliwości finansowych Klienta, pomagamy mu sfinansować nabycie środków trwałych nowych a także używanych – urządzeń, maszyn produkcyjnych, samochodów osobowych i ciężarowych, i innych. Nasz doradca bierze udział i udziela wsparcia w całym procesie prowadzącym do podpisania umowy leasingowej i realizacji środków.

AC

Ubezpieczenie dobrowolne obejmujące zabezpieczenie na wypadek kradzieży, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia auta. W zależności od oczekiwań i potrzeb Klienta nasi eksperci dopasują odpowiednie dla Niego opcje tego ubezpieczenia.

Majątkowe

To ubezpieczenie mające na celu ochronę mienia (samochód, wyposażenie mieszkania, biżuteria, sprzęt audio, sprzęt sportowy itp.), a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej(np. zalanie mieszkania, wybicie szyby itp.)

Assistance

To ubezpieczenie, które ma na celu zapewnienie ubezpieczonemu określonej pomocy:
– technicznej – np. serwis, hydraulik, holowanie;
– medycznej – np. dostęp do leczenia poza miejscem zamieszkania;
– informacyjnej – np. w czasie pobytu za granicą.

Na życie

To ubezpieczenie, którego głównym celem jest zabezpieczenie na wypadek utraty życia. Chronimy i zabezpieczamy w ten sposób pozostających po naszym odejściu bliskich.  Przy pomocy tego ubezpieczenia ubezpieczyć możemy też zdrowie: w przypadku ciężkiej choroby, nieszczęśliwego wypadku, niezdolności do pracy, a także zabezpieczyć się od utraty pracy i źródła utrzymania.

Zainteresowany? Nie wahaj się skontaktować z nami i spytać o szczegóły. Chętnie odpowiemy na wszelkie Twoje wątpliwości.

© Copyright - All Partners 2018 powered by bmgrt